Ιστορικά, Αντίοχοι, Σελευκίδες, Πέρσες, η μάχη της Μαγνησίας, Ο Δαρείος, Η δυσαρέσκεια του Σελευκίδη, Δημητρίου Σωτήρος,